I 2009 fik jeg diagnosen Reumatroid Artritis, kronisk leddegigt, og startede på lægestandens medikamentelle måde at behandle denne sygdom.
Min bog er en beskrivelse af mit sygdomsforløb, medicinsk behandlingsforløb og i sidste ende måde hvorledes jeg søgte og fandt helbredelse for denne sygdom.
Bogen er dybt personlig, og den er bl.a. ment som oplysning om en mulig vej at gå for patienter med diagnosen leddegigt, som ønsker at blive helbredt.
Lægestanden vil formentlig - såfremt denne læste min bog - afvise det mulige i at helbrede leddegigt, postulere, at sygdommen i mit tilfælde er "brændt ud" etc.
Jeg mener selv at være et yderst levende bevis på, at leddegigt kan kureres. Det kræver viden om, hvor og hvilken hjælp man skal søge, det kræver masser af kampånd og benhård vilje samt evnen til at tænke langsigtet og være tålmodig.
Men først og fremmest kræver helbredelse af leddegigt tillid til andet end det gængse behandlersystem.

Jeg er 54 år gammel, og jeg lever i dag et ganske normalt men meget aktivt liv. Jeg har udgivet bogen "Aldrig nogen sinde" der beskriver mit sygdomsforløb fra start til slut. Jeg håber på at andre vil kunne drage nytte af mine erfaringer.

Du er velkommen til at kontakte mig!
kontakt@pernillebidstrup.dk
Klik her for at læse mere og evt. købe min bog som e-bog på saxo.com
En beretning om helbredelse af leddegigt